wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
Haberler
Hakk�m�zda

Y�llar�n Tecr�besi ve Kaliteli Hizmetin bulu�tu�u son nokta

�Z �AH�N V�N?Ta��mac�l�k ve vin?alan�nda ge�en uzun zaman ve  b�nyesinde yeti�tirdi�i elemanlarla uzman kadrolar olu�turmu�tur. M��terilerine profesyonel ve kaliteli hizmet verebilmek i�in 1995 y�l�nda �irketle�ip �z�ahin Vin?nbsp; ad�n?alm��t�r.
      
�z�ahin Vin?, kiral��k vin? vin?kiralama vin�li nakliyatta daha iyi hizmet vermek i�in  s�rekli yenileniyoruz.

�leti�im
Ferhatpa�a Mah. Yavuz Sultan Selim Cad.No:37
Ata�ehir / �STANBUL
0 (216) 471 84 57
0 532 785 89 43
Ziya �AH�N
mail :ziya@ozsahinvinc.com

.....::::: �z �ahin Vin?-Telefon : 0 216 471 84 57 - Cep:  0 532 785 89 43 :::::......

Moncler Switzerland Parajumpers Schweiz Canada Goose Schweiz
    
Biz Ne Yapar�z?

       Kiral�k vin?hizmeti, kiral�k hiyap, vin?ikinci el hiyap sat�� ve teknik destek ve dan��manl�k  konular�nda da etkinlik g�steren �z �ahin Vin?  kiral�k vin�ler ile ilgili  ihtiya�lar�n�za cevap vermek ad�na, kendini yenilemekte, kiral�k vin?park�n?geli�tirmekte ve personelini g�n�n ko�ullar�na g�re e�itmektedir.

      �z�ahin Vin?in faaliyet g�sterdi�i sekt�rler;  kiral�k vin?/B>, konteyner ta��mas? kiral�k mobil vin? kiral�k vin�li kamyonlar, kiral�k hiaplar, kiral�k forklifler, kiral�k t�rlar, kiral�k sepetli vin�ler, kiral�k platformlar ve kiral�k sepetli platformlar, indirme, y�kleme, bo�altma, montaj, demontaj, tahmil, tahliye, kurtarma, y�k�m, harfiyat, ta��ma ve her t�rl?a��r nakliye i�leri, reklam tabelas?dikme, organizasyon hizmetleri, konteyner ta��ma ve indirme, elektrik dire�i dikme vin?ve makine ta��ma,  montaj? demontaj?i�leri �eklinde s�ralanabilir.

Nas�l?

    �z �ahin Vin?'in kiral�k vin�lerinin ve hiyaplar�n�n t�m?periyodik olarak muayene edilir. Vin?operat�rlerimiz ise kendi alanlar�nda deneyimli, e�itimli ki�ilerden olu�maktad�r. Vin?operat�rlerimiz G s�n�f?(�� Makinesi ve vin?kullanma) ehliyetine ve g�venlik sertifikas�na sahiptir.vin?kiralama, vin�li nakliyat, kiral�k vin?hizmetleri keywords kiral�k vin?/font>
vin?kiralama, vin�li nakliyat, kiral�k vin?hizmetleri keywords kiral�k vin?/font>
    Ana Sayfa                Hakk�m�zda            Hizmetlerimiz        Referanslar�m�z            �leti�im
viagra south africa kamagra oral jelly cialis south africa viagra for men cialis pills kamagra jelly